Elektrikçi nedir ? Elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması, çalıştırılması, işletilmesi konusunda eğitim almış olan elektrikçiler, endüstri, mal ve hizmet alanında iş bulabilirler. Elektrik işlerinde gerekli malzemelerin tasarlanması, temini ve projelerin çizilmesi konusunda teknik ara eleman rolü üstlenen kişilere elektrikçi denir. Maksimum performans elde etmek ve maliyetleri düşük tutmak için, elektrikçi usta gereksinimleriniz için Lara Elektrik‘den